Mocowanie ładunków, a szkolenia. Kursy ADR Kraków

Elementy mocowania nie powinny zwisać, rozluźniać się, a tym bardziej spaść z pojazdu. Wszelkie ładunki sypkie, jak żwiry, piaski, ziarno powinny znajdować się w szczelnej skrzyni dodatkowo okrytej tak, aby elementy ładunku nie wysypywały się w żaden sposób. Jednak co w sytuacji, gdy ładunek nie jest wymiarowy? Maksymalna wysokość ładunku wraz z pojazdem nie powinna przekroczyć 4m. Natomiast, jeżeli ładunek kraków nie mieści się w przedstawionych granicach potrzebne jest specjalne zezwolenie. Tak naprawdę, jeżeli niewymiarowy ładunek przewożony jest bez zezwolenia może być on usunięty na koszt właściciela. Prawo o ruchu drogowym w art. 140aa nakłada również na taki przejazd karę pieniężną.

 

W zależności od tego, kto zawinił ukarany bardzo często może być przewoźnik, ale również inne podmioty związane z przewozem. Zgodnie z art. 140ab kary wahają się od 500 do nawet 15 000 zł. Jak się okazuje konieczność korzystania ze wzorów matematycznych, wyliczania sił oddziaływania oraz dobierania odpowiedniego mocowania dla zdecydowanej większości kierowców może być problematyczne, chociażby ze względu na czas oraz miejsce załadunku. Specjalistycznymi szkoleniami w tym zakresie są kursy bhp oraz kursy ADR. Podstawą przy tego typu czynnościach mocujących staje się intuicja oraz doświadczenie poparte informacjami z zróżnicowanego typu poradników. W związku z czym bardziej przyjazne wydają się być normy niemieckie VDI 2700, VDI 2701 oraz VDI 2702 obowiązujące wszystkich kierowców, również zagranicznych, do przewozu odpowiednio zabezpieczonych ładunków na terenie całych Niemiec. Normy te były bazą dla stworzenia ogólnej normy europejskiej, zawierają zdecydowanie więcej przykładów oraz rysunków. VDI 2700 dotyczy przede wszystkim sił działających na ładunek, jego prawidłowego umiejscowienia czy sposobów wykorzystania urządzeń mocujących. VDI 2701 omawia takie urządzenia mocujące, a VDI 2702 opisuje w zdecydowanie prosty sposób, jak obliczyć siły istotne w prawidłowym mocowaniu ładunku.

Author: szkoleniaazymut.pl