Szkolenia z psychoterapii dzieci i młodzieży

Można stwierdzić, że jedynie 30 procent pacjentów zdiagnozowanych w ramach antyspołecznego zaburzenia osobowości spełnia kryteria psychopatii i przeciwnie – niespełna osiemdziesiąt procent psychopatów spełnia tak zwane kryteria antyspołecznego zaburzenia osobowości. Jeżeli już uważa się, że kategoria antyspołeczne zaburzenia osobowości jest terminem zdecydowanie szerszym, ale jednocześnie o wiele mniej precyzyjnym – paradoksalnie, bowiem ze względu na swoistą precyzję diagnozy kryteria DSM zostały skonstruowane w taki właśnie, a nie inny sposób.

 

Warto jest w tym aspekcie zdecydować się na szkolenia psychoterapeutyczne bądź coraz to popularniejsze szkolenia z psychoterapii dzieci i młodzieży. Potwierdza się jednocześnie, iż kryteria DSM umniejszają bądź zupełnie pomijają w diagnozie czynniki osobowościowe, w przeciwieństwie do kryteriów psychopatii. Zaznacza się jednocześnie, iż niewiele różni się porównanie psychopatii oraz dyssocjalnych zaburzeń osobowości – około 35 procent kryteriów psychopatii jest zbieżnych z kryteriami zaburzeń dyssocjalnych. W przeciwieństwie jednak do klasyfikacji DSM system ICD-10 włączył zatem do listy zaburzeń dyssocjalnych wszelkie kryteria koncentrujące się na swoistych deficytach emocjonalnych, co jednocześnie stanowi wyraźny punkt wspólny takich zaburzeń oraz psychopatii. Należy pamiętać, że DSM jest to klasyfikacja zaburzeń psychicznych, stworzona przez Amerykańskie Towarzystwo Psychiatryczne.

Author: szkoleniaazymut.pl